Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Op deze pagina leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving.

Dit is de privacyverklaring van Leiden Bio Science Park Projects. LBSP Projects respecteert de privacy van al haar relaties en gebruikers van de website www.lbspprojects.nl. Door gebruik te maken van onze diensten, verschaft u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de doeleinden, gebruiken we de volgende gegevens:
• Naam en bedrijfsgegevens (naam en adressen);
• Functietitel;
• Telefoon nummer:
• E-mailadres;
• IP adres.

Doeleinden

LBSP Projects gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het bieden en/of verbeteren van onze evenementen;
• Administratie;
• Marketing en promotie via de website van LBSP Projects, sociale media of andere publicatiekanalen;
• Het verstrekken van informatie over actuele ontwikkelingen, producten en diensten (inclusief nieuwsbrief) om u te informeren over het nieuws, evenementen en diensten van LBSP Projects. Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij we uw toestemming hebben gekregen en/of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Verwerking van de gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt op de volgende gronden:
• toestemming van de betrokkene;
• verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract;
• verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
• verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van LBSP Projects te beschermen.
Wanneer gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, hebt u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Uw persoonlijke gegevens worden in principe alleen gebruikt door LBSP Projects. Af en toe delen we deze informatie mogelijk ook met geïnteresseerde derden voor marketingdoeleinden.

Website

We houden statistieken bij op onze website, maar deze worden te allen tijde anoniem gehouden.U dient zich ervan bewust te zijn dat LBSP Projects niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die toegankelijk zijn via een link op onze website. We raden u aan om de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen wanneer u websites van derden bezoekt via onze website. U kunt zien dat u niet langer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Beveiliging en opslag

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. De periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, is beperkt tot hetgeen
noodzakelijk is voor de doeleinden zoals vermeld in deze Privacyverklaring, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze periode te verlengen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens op elk moment te bekijken, wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar lbsp@vastgoed.leidenuniv.nl. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van LBSP Projects. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.