Duurzame sloop Gorlaeus hoogbouw

CO2-neutraal en circulair slopen
Deze hoge toren van de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen is succesvol circulair ontmanteld, waarbij met name het staal is hergebruikt.

Informatie

De universiteit had de ambitie deze sloop volledig CO2-neutraal te realiseren en geen overlast te veroorzaken. Om dit te waarborgen werd de beoordelingsmethode BREEAM, niveau ‘Excellent’ toegepast. Door het werk in verschillende fases te doen, waren de afvalstromen beter te scheiden en nam de totaalsloop zelf minder tijd in beslag. Puin werd op de sloopplaats verwerkt tot granulaat, voor hergebruik als bouwmateriaal of wegfundering.

Toen de sloop al in volle gang was, ontstond daarnaast het idee om de onderste lagen van de staalconstructie te sparen en te gebruiken als basis van een nieuwe groene fietsenstalling op deze plek. Lees daarover meer op de projectpagina Gorlaeus Fietsenstalling. Daarnaast zijn de materialen ook op andere plekken hergebruikt. Lees daarover meer in dit artikel: Gorlaeus Hoogbouw leeft voort in twee nieuwe Leidse gebouwen.

Locatie

Voltooid
  • Looptijd
    2017 - 2019
  • Type
    Onderwijs
  • Grondeigenaar
    Universiteit Leiden