Hartlijn

Een fiets- en wandelpad dwars door het park
De Hartlijn is het middelpunt van het park dat alle centrale plekken met elkaar verbindt.

Informatie

Met de Hartlijn, een gezamenlijk project van de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, krijgt de infrastructuur van het park een flinke verbetering. In maart 2022 zijn de eerste klinkers gelegd van dit lange pad over de centrale as van het LBSP. Het eerste deel, langs de Zernikedreef, de Trambaan en de Sylviusweg, is inmiddels gereed en volop in gebruik. Met het tweede deel, vanaf de Einsteinweg, wordt in mei 2024 een start gemaakt. In augustus zal dit deel, dat ook langs het Campusplein loopt, gereed zijn. In deze periode is slechts beperkt verkeer mogelijk over de Einsteinweg en zijn er omleidingen. Het deel van de Hartlijn in het Oegstgeesterdeel van het park komt al goed in zicht en is naar verwachting ook gereed in de zomer van 2024.

Vanuit de gezamenlijke wens voor een groen, gezond en veilig park, hebben fietsers en voetgangers op de Hartlijn voorrang op het andere verkeer. Om dit te benadrukken, krijgt het pad een opvallend, kleurig uiterlijk. Ook wordt het vergezeld door een imposante plantenstrook met 21 soorten geneeskrachtige officinales.

Fietsen of wandelen over de Hartlijn wordt nog boeiender door de digitale informatiezuilen die op verschillende plekken langs het pad staan. Op de zuilen zijn steeds wisselende achtergrondinformatie en nieuwtjes over alle ontwikkelingen op het park te lezen, alsook portretten van life science ondernemers en aankondigingen van evenementen.

Actuele informatie over wegwerkzaamheden aan de Hartlijn is terug te vinden in de projectenapp van aannemer BAM. Download gratis de app ‘BAM infra projecten’ voor actuele informatie, planning en omleidingsroutes.

Juni 2022 - De Hartlijn heeft drie soorten klinkers, waarvan een gepolijst. Deze glimmende klinker is goed te zien in het donker.
Oktober 2022 - Het deel van de Hartlijn langs de Zernikedreef is al volop in gebruik. Waar nu de afrikaantjes bloeien, komt in een volgend stadium een strook met medicinale beplanting. Oktober 2022
Oktober 2022: Een klein deel van de Hartlijn is hier nog even onderbroken, totdat de brug over het water gereed is.
Op verschillende plekken langs de Hartlijn staan deze digitale informatiezuilen, met daarop steeds wisselende achtergrondinformatie en nieuwtjes over het park.
April 2024: Ook in Nieuw-Rhijngeest Zuid komt de Hartlijn al aardig in zicht. Het voetpad is gereed en het fietspad volgt snel.
In ontwikkeling
  • Looptijd
    2021-2026
  • Type
    Infrastructuur
  • Grondeigenaar
    Gemeente Leiden Universiteit Leiden
  • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar de website Melvin via onderstaande button. Klik daar in de kaart op het vergrootglas om te zoeken naar het betreffende gebied.