Nieuw-Rhijngeest Zuid openbare inrichting

De ontwikkeling van een brak stuk weiland tot een dynamisch en groen woon- en werkgebied.
In het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen met de komst van steeds meer life science organisaties en de bouw van een openbare parkeergarage. Dit jaar wordt ook een begin gemaakt met de aanleg van de openbare wegen in dit gebied van bijna 30 hectare.

Locatie

Informatie

De openbare inrichting in Nieuw-Rhijngeest Zuid kenmerkt zich door veel groen en water. Bij alle ontwikkelingen staat duurzaamheid centraal en is er aandacht voor biodiversiteit. Om het gebied nu alvast wat meer groen te geven, staan op het parkeerterrein Nieuw-Rhijngeest Zuid bomen in boombakken, die hier later de volle grond ingaan. 

Verder ligt er naast het parkeerterrein een wadi. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Deze wadi heeft tevens een helofytenfilter, een natuurlijk zuiveringssysteem gemaakt van zuiverende planten. Door een lichte helling op het parkeerterrein, stroomt regenwater eerst naar het helofytenfilter, een ring tussen het parkeerterrein en de weg. De planten filteren hier bijvoorbeeld benzineresten uit het water. Raakt het helofytenfilter vol, dan kan het overtollige water overlopen naar de naastgelegen wadi. Al dit water zorgt voor verkoeling van het gebied en verhoging van de biodiversiteit.

Het parkeerterrein van Nieuw-Rhijngeest Zuid is voorzien van LED-verlichting met een kleur die dieren zo min mogelijk stoort. Ook wordt met een dimregime gewerkt. Bepaalde lichtmasten zijn tussen 21.00u en 07.00u voor 50% aan, en met behulp van radardetectie branden de lichten dan alleen voluit als het nodig is. Inmiddels is naast het parkeerterrein de grote, openbare en natuurinclusieve parkeergarage Westerdijk sinds juli 2023 klaar voor gebruik.

Verder wordt deze zomer een start gemaakt met de aanleg van de wegen in dit gebied, waaronder het Oegstgeester deel van de Hartlijn. Deze wandel- en fietsroute loopt door het Bio Science Park van het station in Leiden tot aan de haven in Oegstgeest. Ook zijn de wegprofielen voor de nieuwe Verlengde Wassenaarseweg en Francois Aragostraat en het nieuwe deel van de Willem Einthovenstraat inmiddels definitief. Het mobiliteitsplan houdt daarnaast rekening met goede ov-verbindingen.

De plankaart voor de life science kavels met daarbij de toekomstige gebouwen en wegen.
De technische tekening voor de nieuwe wegen in Nieuw-Rhijngeest Zuid op de linkerhelft van deze foto.
April 2024: De wadi met loopbrug en zitelementen.
April 2024: De Hartlijn in Nieuw-rhijngeest Zuid begint al vorm te krijgen met de afronding van het voetpad. Het fietspad volgt snel.
De bomen in deze kleurige plantenbakken komen alvast tot wasdom om later in de volle grond verder te groeien.
In ontwikkeling
  • Looptijd
    2023-2026
  • Type
    Infrastructuur
  • Grondeigenaar
    Universiteit Leiden
  • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar de website Melvin via onderstaande button. Klik daar in de kaart op het vergrootglas om te zoeken naar het betreffende gebied.