Kop van Leeuwenhoek

Openbare inrichting westelijk deel Kop van Leeuwenhoek
In de Kop van Leeuwenhoek, waar vroeger de sportvelden van de universiteit lagen, verrijzen momenteel drie gebouwen. Om deze goed toegankelijk te houden, is inmiddels ook gestart met het aanleggen van de openbare inrichting, in samenspraak met de gemeente.

Informatie

Kadans realiseert in dit deel van de Kop van Leeuwenhoek een bedrijfsverzamelgebouw voor labaratoria en kantoren. Red Company is bezig met een gebouw voor Janssen Biologics. En de universiteit houdt zich er bezig met de openbare parkeergarage Ehrenfestweg.

Om zoveel mogelijk ruimte te geven aan groen en water in de openbare ruimte is in het ontwerp de infrastructuur beperkt gehouden. Het groen geeft voor een groot deel ruimte aan biodiversiteit, maar is ook bedoeld om in te verblijven en te ontspannen. De oevers in dit gebied zijn schuin aflopend, zodat er een mooie variatie aan beplanting ontstaat. 

De inrichting van dit gebied zal in de zomer van 2022 gereed zijn. 

Locatie

In ontwikkeling
  • Type
    Infrastructuur
  • Grondeigenaar
    Universiteit Leiden
  • Unieke eigenschappen
    Veel ruimte voor water en groen
  • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover klik op de rode button ‘Alle werkzaamheden’.