Kop van Leeuwenhoek

Openbare inrichting westelijk deel Kop van Leeuwenhoek
In de Kop van Leeuwenhoek, waar vroeger de sportvelden van de universiteit lagen, zijn de afgelopen periode drie gebouwen verrezen. Om deze goed toegankelijk te houden, is inmiddels ook gestart met het aanleggen van de openbare inrichting, in samenspraak met de gemeente.

Locatie

Informatie

Kadans heeft in dit deel van de Kop van Leeuwenhoek een bedrijfsverzamelgebouw voor labaratoria en kantoren gerealiseerd. Red Company is bezig met een gebouw voor Janssen Biologics. En de universiteit heeft in de zomer van 2022 de openbare parkeergarage Ehrenfestweg geopend.

Om zoveel mogelijk ruimte te geven aan groen en water in de openbare ruimte is in het ontwerp de infrastructuur beperkt gehouden. Het groen geeft voor een groot deel ruimte aan biodiversiteit, maar is ook bedoeld om in te verblijven en te ontspannen. De oevers in dit gebied zijn schuin aflopend, zodat er een mooie variatie aan beplanting ontstaat. 

Vanaf de Einsteinweg bekeken is er via deze straat een mooie doorkijk op het nieuwe gebouw van Janssen Biologics. Het water in deze straat heeft schuin aflopende oevers voor een hogere biodiversiteit. (Foto 1 mei 2022, foto 2 september 2022)
Vanaf de Einsteinweg bekeken is er via deze straat een mooie doorkijk op het nieuwe gebouw van Janssen Biologics. Het water in deze straat heeft schuin aflopende oevers voor een hogere biodiversiteit. (Foto 1 mei 2022, foto 2 september 2022)
Mei 2022: Links de Ehrenfestgarage in aanbouw en rechts het recentelijk opgeleverde Plus Ultra.
September 2022: De oevers langs dit water in de Kop van Leeuwenhoek lopen schuin af. Dit zorgt voor een hogere variatie aan planten en dieren. Binnenkort worden hier verschillende inheemse soorten geplant.
In ontwikkeling
 • Looptijd
  2021-2024
 • Type
  Infrastructuur
 • Grondeigenaar
  Universiteit Leiden
 • Unieke eigenschappen
  Veel ruimte voor water en groen
 • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar de website Melvin via onderstaande button. Klik daar in de kaart op het vergrootglas om te zoeken naar het betreffende gebied.