Rijnlandroute - Knooppunt Leiden-West

Belangrijke wegverbinding tussen de snelwegen A44 en A4
De Rijnlandroute is een nieuwe wegverbinding die loopt van van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. Deze nieuwe weg zorgt ervoor dat het LBSP ook vanuit onder meer Rotterdam direct bereikbaar is. Het knooppunt Leiden West is in vier jaar tijd volledig omgebouwd. Zo is er de nieuwe N434 met geboorde tunnel en zijn aanpassingen gedaan aan de A4 en de A44. Voor de bewoners, bedrijven, medewerkers en studenten van het Leiden Bio Science Park vormt dit een belangrijke ontsluitingsweg. Inmiddels zijn veel onderdelen van de RijnlandRoute gereed en is de provincie Zuid-Holland gestart met de uitvoering van het beplantingsplan. In totaal gaan er zo’n 10.000 bomen, 20.000 struiken en 30.000 haagplanten de grond in.

Locatie

Informatie

Kijk voor meer informatie op: www.rijnlandroute.nl

Voltooid
  • Looptijd
    2018-2023
  • Type
    Infrastructuur
  • Grondeigenaar
    Gemeente Leiden Universiteit Leiden