Rijnlandroute - Comol 5

Belangrijke wegverbinding tussen de snelwegen A44 en A4
De Rijnlandroute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. Knooppunt Leiden West wordt omgebouwd om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied en de regio te versterken. Voor de bewoners, bedrijven, medewerkers en studenten van het Leiden Bio Science Park vormt dit een belangrijke ontsluitingsweg.

Informatie

Kijk voor meer informatie op: www.rijnlandroute.nl

Locatie

In ontwikkeling
  • Looptijd
    2018-2022
  • Type
    Infrastructuur
  • Grondeigenaar
    Gemeente Leiden Universiteit Leiden
  • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover klik op de rode button ‘Alle werkzaamheden’.