Universitair Sportcentrum

Een nieuw, groot sportgebouw aan het Campusplein
Goede sportvoorzieningen zijn onmisbaar op een universitaire campus. Ter vervanging en uitbreiding van het bestaande gebouw zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuw universitair Sport- en Tentamencentrum op de plek waar nu het rugbyveld ligt. Dit nieuwe gebouw wordt 1,5 keer zo groot als het huidige sportcentrum.

Locatie

Informatie

Het huidige Sport- en Tentamencentrum voldoet niet meer. Het gebouw uit 1970 is te oud om dusdanig te renoveren dat het aan de duurzaamheidseisen kan voldoen. Bovendien wordt het door het groeiende aantal studenten te krap.
Het huidige gebouw kan de groei van de nu ruim 10.700 sporters niet meer aan.  Zeker de combinatie van sport en tentamens maakt een ruimer en efficiënt ingedeeld gebouw met goede akoestiek en voorzieningen noodzakelijk.

Het bestaande sportaanbod wordt uitgebreid met flink meer vierkante meters. Daarnaast zal het gebouw tevens dienst doen als tentamencentrum. Het sportcentrum is centraal gelegen en krijgt een prominente plek aan het Campusplein, ter hoogte van het huidige rugbyveld. Deze nieuwe locatie maakt een mooie verbinding met de campus en de buitensportvelden mogelijk.

Open uitstraling 

In het nieuwe centrum komt een grote fitnessruimte, twee sportzalen met tribunes voor veel breedtesporten, een spinningruimte, een danszaal, een body- en mindzaal en een horecagelegenheid. Dit alles in een gebouw met een open uitstraling en veel glas onder het mom van: zien bewegen doet bewegen. Ook zorgt al dat raamwerk voor lekker veel daglicht en een fijn uitzicht over de sportvelden vanaf het fitnessapparaat of de dansvloer.

Om geluidshinder van juichende supporters of stuiterende basketballen te voorkomen, zullen sportlessen en tentamens in principe op aparte tijden plaatsvinden. Ook is er in het ontwerp veel aandacht besteed aan geluidwerende materialen en voldoende wand- en vloerdikte.

Duurzaam 

Naast een meer dan goede akoestiek is er veel oog voor gezondheid en duurzaamheid met voldoende frisse lucht, daglicht en gezonde materialen zonder schadelijke uitstoot. Het gebouw krijgt verder een aansluiting op de warmte- en koudeopslag (WKO) voor duurzame verwarming en koeling en een dak vol met zonnepanelen.

Wat verder bijzonder is: er komt een glooiend ‘daklandschap’ van gras. Deze vouwt vanaf de eerste verdieping op sommige punten naar beneden, zodat het dak verbonden wordt met het maaiveld. Het idee hierachter is dat de essentie van de Bio Science Campus, ‘de leer van het leven’, niet in strijd is met de bebouwde omgeving, maar dat ze elkaar juist versterken en aanvullen.

De verwachting is dat het grotere USC behalve studenten ook andere gebruikers van het park zal aantrekken om te komen sporten. 

Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Tekeningen uit het ontwerp van het nieuwe Universitair Sportcentrum
Dit universitaire rugbyveld aan de Einsteinweg zal plaats maken voor het nieuwe Universitair Sportcentrum.
Dit universitaire rugbyveld aan de Einsteinweg zal plaats maken voor het nieuwe Universitair Sportcentrum.
Dit universitaire rugbyveld aan de Einsteinweg zal plaats maken voor het nieuwe Universitair Sportcentrum.
Gepland
 • Looptijd
  2024-2025
 • Type
  Sport Onderwijs
 • Grondeigenaar
  Universiteit Leiden
 • Oppervlakte
  8.400 m2
 • Credits Bouwer: Binx Smartility
  Architect: RoosRos Architecten
 • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar de website Melvin via onderstaande button. Klik daar in de kaart op het vergrootglas om te zoeken naar het betreffende gebied.