Duurzaamheid

Om het Leiden Bio Science Park voor bewoners en bedrijven toekomst-bestendig te maken, is een duurzaam park van groot belang. De Universiteit Leiden, gemeente Leiden, gemeente Oegstgeest en de diverse organisaties op het park dragen hier ieder op hun eigen manier aan bij.

Bij bouwprojecten gebruiken we in veel gevallen de certificeringsmethode BREEAM-NL. Hiermee kunnen projecten worden beoordeeld op hun integrale duurzaamheid.

Bekijk BREEAM-NL gecertificeerde projecten op de kaartLink opent in een nieuwe tab