Circulariteit

Door circulair in te kopen en aan te besteden zijn de materialen die we nu gebruiken, de grondstoffen van later. Herbruikbaarheid, een langere levensduur en hoogwaardige recycling staan hierin centraal.

Sloop- en hergebruik


Een broedplaats voor innovatie

Groene fietsenstalling

Een voorbeeld van circulariteit op het Leiden Bio Science Park is de sloop van de voormalige Gorlaeus Hoogbouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschapen. De onderste lagen van het oude laboratorium zijn gespaard gebleven en krijgen een tweede leven als groene fietsenstalling.

Projectpagina Gorlaeus Hoogbouw

Hergebruik staal

Circa 150 ton staal van de voormalige Gorlaeus hoogbouw is hergebruikt in de hoofddraagconstructie van BioPartner 5. Ook kregen onder andere klinkers, leisteen, vloerbedekking, rioolbuizen, hout en meubilair een tweede leven in dit gebouw.

Projectpagina BioPartner 5

Hergebruik straatstenen

In Nieuw-Rhijngeest Zuid is een parkeerterrein gebouwd met tweedehands straatklinkers, waarmee bestaande straatstenen een tweede leven hebben gekregen. In de toekomstige parkeergarage op deze locatie worden dezelfde klinkers gebruikt.

Projectpagina Nieuw-Rhijngeest Zuid

Nieuw Sport- en Tentamencentrum

Bij het nieuwe Sport- en Tentamencentrum wordt rekening gehouden met circulariteit. Vanaf de start was een van de uitgangspunten dat het gebouw aan het einde van zijn levenscyclus weer uit elkaar gehaald kan worden om zo de onderdelen te kunnen hergebruiken of te recyclen.

Projectpagina Sport- en Tentamencentrum