Biodiversiteit

Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waarvan ze deel uitmaken. Door klimaatverandering en intensivering van het ruimtegebruik neemt de biodiversiteit af. Dit willen we voorkomen door biodiversiteit te ondersteunen en te stimuleren.

Bomen, nesten, oevers en grasland


Hieronder vind je voorbeelden van de talrijke manieren waarop het Leiden Bio Science Park biodiversiteit in het gebied wil vergroten. Wil je nog meer weten over dit onderwerp? Klik hier om naar de webpagina van LBSP Vastgoed te gaan. Daar vind je ook een uitgebreide brochure over meebouwen aan een natuurinclusief Leiden Bio Science Park.

  Een broedplaats van innovatie

  Hartlijn

  De gemeente Leiden werkt samen met de universiteit aan de verbetering van de openbare ruimte en de totstandkoming van de Hartlijn. In totaal worden 43 bomen verplant, 17 gekapt en 83 nieuwe bomen geplant. Bij de nieuwe beplanting houdt de gemeente rekening met soorten die ecologisch gezien de meest toegevoegde waarde hebben. Dit betekent zoveel mogelijk inheemse soorten, waaronder de meidoorn, knotwilg, lijsterbes, zwarte els, zwarte populier en wilde appel.

  Projectpagina Hartlijn

  Bomen verplaatsen

  Een goede bomenbalans is belangrijk voor de biodiversiteit. Bomen die vanwege verkeersveiligheid en bereikbaarheid niet kunnen blijven staan, worden bij voorkeur verplant. Zo werd al een grote plataan verplaatst naar het nabijgelegen Campusplein.

  Projectpagina Campusplein

  Opbouw- en inbouwnestkasten

  Bij het ontwerp van een gebouw wordt met opbouw- en inbouwnestkasten al rekening gehouden met gebruik door mussen, zwaluwen en vleermuizen. Zo zijn er twintig vleermuiskasten geplaatst tegen het universitaire Willem Einthovengebouw.

  Bijenhotels

  In de binnentuin van het Gorlaeus gebouw, bij SRON en bij Naturalis zijn bijenhotels geplaatst.

  Natuurvriendelijke oevers

  Oevers in de Kop van Leeuwenhoek op het LBSP maken we natuurvriendelijker. Door de kaderrand bij het water meer schuin te maken, is de oever geschikter voor beplanting en voor dieren.

  Maaibeleid

  Het juiste maaibeleid beschermt de biodiversiteit. Door de frequentie en het tijdstip van maaien slim te bepalen, bereiken we het gewenste graslandtype. Verschillende types grasland produceren verschillende soorten flora en fauna.

  Natuurvriendelijke verlichting

  Natuurvriendelijke verlichting draagt bij aan biodiversiteit. Hierbij is de straatverlichting bijvoorbeeld amberkleurig, laag en niet naar de hemel gericht. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast op het parkeerterrein van Nieuw-Rijngeest Zuid.

  Kunstnesten voor boomvalken

  Voor de boomvalk heeft de gemeente Leiden in de populieren aan de Wassenaarseweg kunstnesten aangebracht. Ook werkt de gemeente aan de herinrichting van de bermen en oevers langs deze weg.