Naar een groen innovatiedistrict

Het succes van het Leiden Bio Science Park leidt tot een ongekende explosie aan nieuwe projecten. Via deze website tonen wij de diversiteit aan projecten, bestaande uit: nieuwe bedrijfsgebouwen, woningbouwprojecten, verblijfsplekken en parken en nieuwe of te renoveren gebouwen van de Universiteit Leiden.

Toekomstvisie

Het Leiden Bio Science Park bestaat al meer dan 30 jaar. Het bloeit als nooit tevoren. Aanwezige bedrijven innoveren sterk en groeien in omzet en personeel. De werkgelegenheid op het Park neemt fors toe.

De universiteit werkt samen met de gemeenten Leiden en Oegstgeest al jaren aan de ontwikkeling van het Bio Science Park. De ontwikkeling is gericht op het transformeren van het park naar een aantrekkelijk groen en waterrijk gebied met veel ruimte voor ontmoeting en verblijf en een goede bereikbaarheid.

De dichtheid van de bebouwing neemt toe en tegelijkertijd worden er mooie parken en centrale infrastructuur als groene Hartlijn aangelegd. Ook zijn er steeds meer aantrekkelijke woongebieden die zorgen voor levendigheid, ook na kantoortijd. De komende jaren zal ook het aanbod van horeca, winkels en andere voorzieningen sterk toenemen.

Voor de inrichting van de openbare ruimte zijn richtlijnen opgesteld. Alle bedrijven hebben een groenstrook van ten minste vijf meter aan de openbare weg. Ook worden inheemse boomsoorten, zoals de wilg, es, eik en de berk aangeplant. Zij geven het park identiteit, samen met het vele water en de natuurlijke oevers. 

Voor een betere bereikbaarheid zijn inmiddels extra toegangswegen aangelegd, zoals een nieuwe toegangsweg vanaf de Plesmanlaan. Het fietsers- en voetgangersnetwerk wordt verbeterd. Meerdere bredere voetpaden en een nieuwe doorlopende fietsroute vanaf het centrum maken het gebied de komende tijd beter bereikbaar en toegankelijker.

Het gebied transformeert in de komende jaren verder naar een Innovation District: een gebied met hoge dichtheden waar een mix van werken, wonen en horeca zorgt voor een vruchtbaar klimaat voor ondernemerschap en innovatie. 

Nieuwe bedrijven komen in steeds hogere gebouwen naast bestaande bedrijven. De komende jaren vormen zich drie aantrekkelijke woongebieden, parken om te recreëren en een scala aan horeca en andere voorzieningen. Zo versterken we de verblijfskwaliteit van het gebied en de kans op spontane ontmoetingen, die zo belangrijk zijn voor een innovatief ondernemersklimaat.

Wij verwachten dat het Leiden Bio Science Park met de realisatie van al deze projecten nog meer een broedplaats zal worden voor innovatie, ondernemerschap en samenwerking. De meer dan 20.000 mensen die hier werken, wonen en verblijven voelen zich verbonden door een gemeenschappelijke missie: met kennis en innovatiekracht bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en het verbeteren van de gezondheid van mensen.

Bekijk onze projecten

Onze projecten

Samenwerkingspartners

Universiteit Leiden, gemeente Leiden, gemeente Oegstgeest, Stichting Leiden Bio Science Park

Een broedplaats van innovatie

De komende tijd bloeit het Leiden Bio Science Park als nooit tevoren en transformeert het steeds meer tot het park dat wij voor ogen hebben. Hieronder een selectie van ontwikkelingen in de komende vijf jaar.
2023

Hartlijn

De Hartlijn is het centrale wandel- en fietspad dat alle plekken in het park met elkaar verbindt. Met dit dit lange pad over de centrale as van het LBSP, een gezamenlijk project van de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden, krijgt de infrastructuur van het park een flinke verbetering. In maart 2022 zijn de eerste klinkers gelegd langs de Zernikedreef, de Trambaan en de Sylviusweg. Dit deel is inmiddels gereed en volop in gebruik. Met het tweede deel, vanaf de Einsteinweg, is na de zomer een start gemaakt.
2023

Campusplein

Een nieuw, groot Campusplein op het Leiden Bio Science Park gaat gebruikt worden voor allerlei activiteiten voor studenten, medewerkers en bewoners uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een kennisfestival, voorstellingen en sportactiviteiten. Een groene en inspirerende ontmoetingsplek met een vijver en zitjes, maar vooral ook met een grote ligweide. Het nieuwe Gorlaeus Gebouw (fase 2) komt aan het plein te liggen.
2024

Bristol Myers Squib

In het Oegstgeester deel van het LBSP komt een celtherapiefaciliteit van het Amerikaanse Bristol Myers Squibb (BMS), een van de grootste biofarmaceutische bedrijven ter wereld. BMS gaat hier celtherapie produceren en ontwikkelen voor onder meer leukemiepatiënten. Deze nieuwe faciliteit wordt de vijfde van dit bedrijf wereldwijd, en de eerste in Europa. Het bedrijf wil hiermee celtherapie dichter bij de (Europese) patiënten brengen.