Zernikedreef 10

Caransa Groep, eigenaar van het bedrijfspand gelegen aan de Zernikedreef 10 op het Leiden Bio Science Park is van plan het huidige pand te slopen en hier een nieuw modern mixed-use gebouw te realiseren.

Locatie

Zernikedreef 10

Caransa Groep, eigenaar van het bedrijfspand gelegen aan de Zernikedreef 10 op het Leiden Bio Science Park is van plan het huidige pand te slopen en hier een nieuw modern mixed-use gebouw te realiseren. Door de herontwikkeling van het pand wil Caransa Groep meer ruimte creëren voor Life, Science & Health in het gebied.

Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park is bezig met een transformatie naar Innovatie District waar werken, wonen en recreëren samen zullen komen. Het nieuw te realiseren gebouw ontworpen door DAM&partners zal een mooie toevoeging zijn aan deze verandering.

Duurzaamheid

Bij de herontwikkeling heeft Caransa Groep in samenspraak met Gemeente Leiden een sterke ambitie voor duurzaamheid en ecologie. De ontwikkelaar geeft aan zich in te zetten voor klimaatadaptie, biodiversiteit, duurzaamheid, circulaire economie en duurzame mobiliteit. De Gemeente Leiden heeft een aantal richtlijnen die zeker meegenomen zullen worden voor, tijdens en na het bouwtraject.

Doel(en) van het project

De herontwikkeling aan de Zernikedreef wordt gedaan met een aantal doelstellingen. De Gemeente Leiden wil de ontwikkelaar hier graag bij faciliteren.

 • Meer ruimte creëren voor de Hogeschool van Leiden om hun studenten te kunnen huisvesten;
 • Een grote stap zetten in het verduurzamen ten opzichte van het huidige gebouw;
 • De huidige kavel optimaler benutten.

Hoogtepunten in tijd

 • In het tweede kwartaal van 2023 zal er intentieovereenkomst getekend worden.
 • Het definitieve ontwerp van de herontwikkeling zal in 2024 gereed zijn.
 • Het plan is om in het derde kwartaal van 2025 te starten met de bouw.

In ontwikkeling
 • Type
  Life, Science & Health
 • Grondeigenaar
  Gemeente Leiden
 • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar de website Melvin via onderstaande button. Klik daar in de kaart op het vergrootglas om te zoeken naar het betreffende gebied.