Wonen in Nieuw-Rhijngeest Zuid

Mix van woningen met veel groen en water
De ontwikkeling van het Oegstgeester deel van het Bio Science Park is de afgelopen tijd in een stroomversnelling gekomen. In juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor woningbouw in Nieuw-Rhijngeest Zuid goedgekeurd. Dit betekent dat het plan nu verder kan worden uitgewerkt in concrete ontwerpen.

Informatie

Aan de Oegstgeester kant van het Bio Science Park komen maximaal 800 nieuwe woningen, 300 voor studenten en 500 woningen in andere categorieën, zoals onder andere middelgrote huurwoningen en 25% sociale woningbouw. Het landschappelijke karakter van Nieuw-Rhijngeest Zuid blijft behouden en biedt een aantrekkelijk houvast voor de toekomstige woningen die op een natuurlijke manier kunnen worden ingebed in het gebied. In het gebied is ruimte voor 2.500m2 voorzieningen en een sloepenhaven met plek voor zestig sloepen voor omwonenden. 

Wethouder Jan Nieuwenhuis van Oegstgeest (in Oegstgeester Courant van 7 juli 2021): “We hebben een zeer verantwoorde mix. Het wordt een intensief gebouwd gebied. De bouwhoogte wordt aflopend, dus de hoogste gebouwen aan de N206 en dan steeds iets lagere bebouwing richting de wijk Oegstgeest aan de Rijn.”

Er is veel groen en water aanwezig bij Park Landskroon. Naastgelegen is de sloepenhaven aan de Binnenrijn. Een aanzienlijk deel van de oevers is openbaar en groen, waardoor een mooie wandeling rond de Binnenrijn en door het gebied mogelijk is. De hoofdontsluitingsroute is een brede allee bomen zonder parkeerplaatsen voor auto’s. De Hartlijn, de wandel -en fietsroute door het Bio Science Park in Leiden, loopt van het station in Leiden tot aan de haven in Oegstgeest. 

Bij alle ontwikkelingen staat duurzaamheid centraal. Het mobiliteitsplan houdt rekening met goede ov- en fietsverbindingen, bij nieuwbouw is aandacht voor biodiversiteit. 

Locatie

Gepland
  • Type
    Wonen
  • Grondeigenaar
    Universiteit Leiden
  • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover klik op de rode button ‘Alle werkzaamheden’.