Wonen in Nieuw-Rhijngeest Zuid

Mix van woningen met veel groen en water
De ontwikkeling van het Oegstgeester deel van het Bio Science Park is de afgelopen tijd in een stroomversnelling gekomen. In juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor woningbouw in Nieuw-Rhijngeest Zuid goedgekeurd. Dit betekent dat het plan nu verder kan worden uitgewerkt in concrete ontwerpen.

Informatie

Aan de Oegstgeester kant van het Bio Science Park komen maximaal 800 nieuwe woningen, 300 voor studenten en 500 woningen in andere categorieën, zoals onder andere middelgrote huurwoningen en 25% sociale woningbouw. Het landschappelijke karakter van Nieuw-Rhijngeest Zuid blijft behouden. Toekomstige woningen krijgen een natuurlijke inbedding in het gebied. De bouwhoogte wordt aflopend, dus de hoogste gebouwen aan de N206 en dan steeds iets lagere bebouwing richting de wijk Oegstgeest aan de Rijn. Naast woningen is er ruimte voor 2.500m2 voorzieningen en een sloepenhaven met plek voor zestig sloepen voor omwonenden. 

Er is veel groen en water aanwezig bij het aangrenzende Park Landskroon. Naastgelegen is de sloepenhaven aan de Binnenrijn. Een aanzienlijk deel van de oevers is openbaar en groen, waardoor een mooie wandeling rond de Binnenrijn en door het gebied mogelijk is. De hoofdontsluitingsroute is een brede allee bomen zonder parkeerplaatsen voor auto’s. De Hartlijn, de wandel -en fietsroute door het Bio Science Park in Leiden, loopt van het station in Leiden tot aan de haven in Oegstgeest. In 2023 wordt gestart met de aanleg van de wegen in dit gebied. 

Bij alle ontwikkelingen staat duurzaamheid centraal. Het mobiliteitsplan houdt rekening met goede ov- en fietsverbindingen, bij nieuwbouw is aandacht voor biodiversiteit. Om het gebied nu alvast wat meer groen te geven, staan op het parkeerterrein Nieuw Rhijngeest Zuid boombakken. Bomen komen in die bakken tot wasdom en kunnen later de volle grond in. Verder ligt er onder het parkeerterrein een wadi. Deze wadi heeft tevens een helofytenfilter, een natuurlijk zuiveringssysteem gemaakt van zuiverende planten. Door een lichte helling op het parkeerterrein, stroomt regenwater eerst naar het helofytenfilter, een ring tussen het parkeerterrein en de weg. De planten filteren hier bijvoorbeeld benzineresten uit het water. Raakt het helofytenfilter vol, dan kan het overtollige water overlopen naar de naastgelegen wadi.

Het parkeerterrein van Nieuw-Rhijngeest Zuid wordt voorzien van LED-verlichting met een kleur die dieren zo min mogelijk stoort. Ook wordt met een dimregime gewerkt. Bepaalde lichtmasten zijn tussen 21.00u en 07.00u voor 50% aan, en met behulp van radardetectie branden de lichten dan alleen voluit als het nodig is.

Langs de wadi ligt een vlonder met zitelement
Om het gebied nu alvast wat meer groen te geven, staan op het parkeerterrein Nieuw Rhijngeest Zuid boombakken. Bomen komen in die bakken tot wasdom en kunnen later de volle grond in.
Het helofytenfilter langs het parkeerterrein
Het helofytenfilter langs het parkeerterrein

Locatie

Gepland
  • Looptijd
    2023 - 2026
  • Type
    Wonen
  • Grondeigenaar
    Universiteit Leiden
  • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover klik op de rode button ‘Alle werkzaamheden’.