Wonen in Nieuw-Rhijngeest Zuid

Mix van woningen met veel groen en water
Behalve de ontwikkeling van de life science sector in dit Oegstgeester deel van het Bio Science Park, staat er ook een woonwijk op de planning in het noorden van dit gebied. In juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor woningbouw in Nieuw-Rhijngeest Zuid goedgekeurd. De aanbesteding voor het ontwerp start in het derde kwartaal van 2023.
In september schreef Universiteit Leiden de tender uit voor de bouw van deze nieuwe woningen. Momenteel zijn de gekozen partijen aan de slag met het maken van een ontwerp voor het plangebied. De tenderprocedure wordt in april 2024 afgerond, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. Tot die tijd is het geheim welke partijen meedoen aan de procedure.

Locatie

Informatie

Aan de Oegstgeester kant van het Bio Science Park komen maximaal 800 nieuwe woningen, 300 voor studenten en 500 woningen in andere categorieën, zoals onder andere middelgrote huurwoningen en 25% sociale woningbouw. Het landschappelijke karakter van Nieuw-Rhijngeest Zuid blijft behouden. Toekomstige woningen krijgen een natuurlijke inbedding in het gebied. De bouwhoogte wordt aflopend, dus de hoogste gebouwen aan de N206 en dan steeds iets lagere bebouwing richting de wijk Oegstgeest aan de Rijn. Naast woningen is er ruimte voor 2.500m2 voorzieningen en een sloepenhaven met plek voor zestig sloepen voor omwonenden. 

Er is veel groen en water aanwezig bij het aangrenzende Park Landskroon. Naastgelegen is de sloepenhaven aan de Binnenrijn. Een aanzienlijk deel van de oevers is openbaar en groen, waardoor een mooie wandeling rond de Binnenrijn en door het gebied mogelijk is. De hoofdontsluitingsroute is een brede allee bomen zonder parkeerplaatsen voor auto’s. 

Universiteit Leiden hecht grote waarde aan het betrekken van omwonenden bij de bouwontwikkelingen en neemt eventuele zorgen en opmerkingen mee in de besluitvorming rondom de inrichting van dit gebied. De presentaties en verslagen van de participatiebijeenkomsten zijn in te zien via 
Participatie-bijeenkomsten NRZ woningbouw

Een nog niet ontwikkeld Nieuw-Rhijngeest Zuid met alleen Corpus en het Hilton Garden Inn hotel. Rechts het gebied waar de woningen komen.
Januari 2023: In gebied tussen de Rhijnhofweg en Verlengde Wassenaarseweg start in 2024 de bouw van de (studenten)woningen.
Gepland
  • Looptijd
    2023 - 2026
  • Type
    Wonen
  • Grondeigenaar
    Universiteit Leiden
  • Wegwerkzaamheden Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in het omliggende gebied. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar de website Melvin via onderstaande button. Klik daar in de kaart op het vergrootglas om te zoeken naar het betreffende gebied.